Klubbnyheter 2016-17

Här en hälsning från Andreas Slama om schackklubben. Den har tidigare skickats ut som mejl, men vi lägger upp den här också: 

"Hej alla schackintresserade! Vi fortsätter med Sirkkala Schackklubb också under vårterminen, onsdagar 14.30 i Roten. Vi börjar igen nu på onsdag den 11.1. Nya deltagare är också välkomna. Anmäl er i så fall till mig. Schackklubben kostar 10 euro per
termin och vi håller på hela vårterminen.
I höstas startade vi ingen ny nybörjargrupp, men om det finns intresse för
en nybörjargrupp, alltså för sådana som inte alls har spelat tidigare, så
kan jag hålla en kurs under våren. Tidpunkten blir sannolikt onsdagar kl
13.30 i så fall. Ni kan anmäla intresse till mig per email. Också i den
vanliga klubben har vi undervisning, men det är lättare att hänga med där
om man åtminstone kan dragen och har spelat litet förr.
Före julen hade vi en liten klubbtävling mot S:t Karins Schackklubb. Vi ska försöka ha en liknande tävling också i slutet av vårterminen. I september ordnas det skolmästerskap i schack och där brukar också många från Sirkkala delta. Välkommna med i schackklubben!
Hälsar Andreas Slama, andreas.slama at kolumbus.fi

(Nyheten upplagd 5.2.17)


Hösten -16

Schack- och dansklubbarna har startat. Schackklubben, med Andreas Slama, håller till i Roten onsdagar kl. 14.30-15.30 (nu i det andra rummet till vänster när man kommer in). Terminsavgiften till schackklubben, 10 euro, kan betalas kontant (eller via bank, kolla med Andreas). (Nyheten upplagd 21.9.16)


Äldre klubbnyheter

Läsåret 2015-16

Eftermiddagsklubbar som inlett sin verksamhet i höst är schackklubb för nybörjare samt längre hunna, dansklubb, djurklubb och klubb för redskapsgymnastik. En käpphästklubb i elevernas egen regi finns också. På förslag av en förälder kunde en basketklubb under hans ledning starta. Undervisningsspråket skulle vara finska, men eleverna kan också göra sig förstådda på svenska. Läs mera i protokollet från höstens huvudklassföräldramöte. (Nyheten upplagd 12.10.-15)


Läsåret 2014-15

En schackklubb med huvudklassföräldern Andreas Slama startar onsdagen den 18 mars klockan 14.30. De som anmält intresse har fått mejl. Ännu finns det plats för några till om ni har glömt att anmäla er. Ta kontakt med Andreas om ni har intresse! (Nyheten upplagd 17.3.15)


- Klubbarna startar! Experimentklubben är måndagar kl. 15 i Lustgården och dansklubben tisdagar kl. 14.40 i gymnastiksalen. Klubbarna är öppna för elever i åk 2-6. Man kan ännu anmäla sig till klubbarna genom att skicka ett mail till isabelle.bonnet at novia.fi. Deltagaravgiften är 10 €. Klubbarna fortsätter på vårterminen. (Nyheten upplagd 14.11.13)


- Nytt om klubbarna! På klassföräldrarnas möte 2.10 beslöts att de pengar Hem och skola vid Sirkkala fått för eftermiddagsklubbar delas upp på tre klubbar. Det betyder ca nio träffar per klubb, 1,5 timme per gång. Följande förslag till klubbar har kommit:

- franska
- ett band för åk 3-4
- dans (med danser som också skulle intressera pojkar)
- möjlighet att prova på olika idrottsgrenar (för elever som inte vill bli tävlingsidrottare)
- experiment
- finska
Meddela till isabelle.bonnet at novia.fi vilken/vilka klubbar ditt barn eventuellt skulle vara intresserad av att delta i senast den 14.10. Meddela också på vilken klass barnet går och vilken dag som skulle passa. För att en klubb ska kunna starta måste den ha minst tio anmälda. Deltagaravgiften är 10 euro. (Nyheten upplagd 6.10.13)


- Hem och skola har även för detta läsår fått lite pengar från NTM-centralen för att ordna eftermiddagsklubbar. Ifjol ordnades en experiment- och en finskaklubb. En eftermiddagsklubb ordnas en dag i veckan efter skolan och räcker en eller en och en halv timme. För att veta hur stort intresse det finns för klubbarna ber jag er meddela vilken/vilka klubbar era barn eventuellt skulle vara intresserade av att delta i senast 25.9 till Isabelle Bonnet (se kontaktuppgifter-länken). Meddela också på vilken klass de går. Klubbarna är i första hand avsedda för åk 3-6 men om intresset för t.ex. en finskaklubb är stort på tvåan kan vi kanske ordna en grupp för yngre och en för äldre elever. Mera information om vilken/vilka klubbar som startar samt vilken dag och tid de går kommer när kartläggningen av intresset är gjord. För att en klubb ska kunna starta måste den ha minst tio anmälda. Deltagaravgiften kommer att vara 10-15 euro. /Isabelle Bonnet (Nyheten upplagd 16.9.13)

Läsåret 2012-13

- Experimentklubben har slutat för i år. (Nyheten upplagd 10.4.13)

- Våren 2013 ordnar Hem och skola två eftermiddagsklubbar: Experimentklubben (tisdagar kl. 15.30-16.30 i Roten) och Finskaklubben (onsdagar kl. 14.30-16 i Pomona). (Nyheten upplagd 5.3.2013)

- En expreimentklubb startar i november 2012! Experimentklubben kommer att ledas av en fysikstuderande från ÅA, Lennart Jern. Den orndnas på torsdagar klockan 15.30-16.30. Den första träffen är 1.11 och den sista träffen före jul är 22.11. Efter jul startar klubben på nytt 10.1.2013. Eftersom man börjar läsa fysik och kemi först på femman, och det är svårt att ha deltagare i helt olika åldrar i samma grupp, är klubben till för barn i åk 3 uppåt. Anmälningar görs till isabelle.bonnet@novia.fi. 15 barn ryms med. De som redan anmält intresse räknas som anmälda men bekräfta ändå att ditt barn kommer. Klubben är avgiftsfri. Återkommer med information om i vilket klassrum klubben ordnas. (Nyheten upplags 27.10.12)

- Allmänt om klubbverksamheten: När Hem och skola gjorde en kartläggning över intresset för eftermiddagsklubbar var intresset störst för en experiment/fysik och kemi-klubb. Även dans/jumppa och finska hade runt tio intresserade som är gränsen för att en klubb ska kunna starta. Ifall skolan inte får annan finansiering för Skolmusik-evenemanget används Hem och skolas resterande klubbpengar för Sirkkala Singers övningar under våren, men om körövningarna kan finansieras på annat sätt kan en klubb i finska eller dans/jumppa starta efter jul. (Nyheten upplagd 27.10.12)