Kontakta oss!

Huvudklassföräldrar är Charlotta Sandberg (sandberg.charlotta at gmail.com) och Petra Hellman (hellmanpetra20 at gmail.com).

Har era kontaktuppgifter ändrats, och ni vill vara med i Sirkkalas telefonkatalog som delas ut i skolan, ska ni skicka de nya uppgifterna till sirkkalakatalogen at gmail.com.

Sirkkalas föräldrarepresentant i Åbos Hem och Skola-styrelse är Sheribane Tahiri (sheribane.tahiri at gmail.com).

Sirkkalabackens föräldrarepresentant är Petra Hellman (hellmanpetra20 at gmail.com).

Sirkkalas lärarrepresentant i Åbos Hem och skola-styrelse är Hege Björö-Vesterinen (hege.bjoro-vesterinen at turku.fi). Hela styrelsen hittar ni via "länkar" till höger (om Åbos hem och skola uppdaterat sin sida).

Den här hemsidan uppdateras av Jean Lindén (förnamn.efternamn at abo.fi).

(Uppdaterat 17.9.16)

Välkommen till webbsidan för Sirkkalas Hem & Skola-sektion. Sidorna kommer snart att få mera innehåll. /Jean